Giải đề thi mùa xuân chứng chỉ chuẩn kỹ sư CNTT Nhật Bản

Giải đề thi mùa xuân chứng chỉ chuẩn kỹ sư CNTT Nhật Bản

Giải đáp câu hỏi buổi chiều kỳ thi FE tháng 4 - 2019 

Thành Phạm Tiến Thành, thanhpt@techmaster.vn, giải đề thi buổi chiều của kỳ thi mùa xuân

 

 

LuyenthiFE.pdf